11 yıllık deneyimi ile Yazılımda Uzman
Copyright © 2010 Prestij Bilgisayar ve Yazılım Sanayi. Tüm Hakları Saklıdır
Belediye Cd Limanoğlu ş Merkezi No.3/23 Sefaköy / İSTANBUL
Prestij Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri.
Tel . 0212 424 42 30       Fax .  0212 424 42 31
Muhasebe Yönetim Sistemi

A. Muhasebe Yönetim Sistemi

a) Muhasebe Kartları

i. Hesap Planı

ii. Masraf Merkezleri

iii. Gider Merkezleri

b) Muhasebe İşlemleri

i. Açılış Fişi

ii. Kapanış Fişi

iii. Tahsil Fişi

iv. Tediye Fişi

v. Mahsup Fişi

vi. Kur Farkı Fişi

vii. Özel Fiş

viii. Bütçe Girişi

 

1.) Muhasebe Yönetim Sistemi:Firmaların genel muhasebe işlemlerinin takip edileceği ve raporların alınabileceği bölümdür. Hesap planını esnek tanımlayabilme, değişik tiplerde (tahsil, tediye, mahsup, açılış, kapanış, özel fiş v.b.) muhasebe fişi girişi, masraf ve gelir merkezi tanımlayabilme, hesaplar için revize bütçe girişi olanağı programın genel özelliklerindendir. Ayrıca Aysberg İşletme Yönetim Sisteminin diğer bileşenlerinden girilen tüm bilgiler istenirse on-line (eş zamanlı) Muhasebe Yönetim Sistemine transfer edilebilir.

Stok Yönetim Sistemi

A. Stok Yönetim Sistemi

a) Stok Kartları

i. Ticari Mal

ii. Hammadde

iii. Yarı mamul

iv. Mamul

v. Grup Kart

vi. Sabit Kıymet (Demirbaş)

vii. Diğer

viii. Depo Kartları

b) Stok İşlemleri

i. Açılış Fişi

ii. Üretimden Giriş Fişi

iii. Sarf Fişi

iv. Fire Fişi

v. Konsinye Giriş / Çıkış Fişi

vi. Dahili Kullanım

vii. Alınan / Verilen Numune

viii. Alınan / Verilen Hediye

ix. Sayım Farkı

x. Depolar Arası Transfer Fişi

xi. Stok İade Fişi

xii. Çok Amaçlı Stok Giriş Fişi

xiii. Çok Amaçlı Stok Çıkış Fişi

2.)Stok Yönetim Sistemi:

 

Firmaların stok işlemlerinin takip edileceği ve raporlamaların yapılacağı uygulamadır. Stok Yönetim Sisteminde firmanın aldığı, sattığı ve ürettiği mallar (ticari mallar, sabit kıymetler), bu mallar ile ilgili detaylı bilgi girişi, alınan, satılan ve üretilen mallar için alternatif kart tanımlama olanağı mevcut olup, stokları detaylı işlem türleri ile (üretime çıkış, iç piyasa, dış piyasa, fire, depoya giriş, depodan çıkış v.s.) izleme gibi özellikler mevcuttur.

Finans Yönetim Sistemi

A. Finans Yönetim Sistemleri

a) Cari Hesap Kartları

i. Müşteri Kartı

ii. Satıcı Kartı

iii. Müşteri / Satıcı Kartı

iv. Personel Kartı

v. Kasa Kartı

vi. Banka Kartı (Ticari Hesap)

vii. Banka Kartı (Kredi Hesabı)

b) Çek – Senet Kartları

i. Alacak Çekleri

ii. Borç Çekleri

iii. Alacak Senetleri

iv. Borç Senetleri

c) Müşteri İşlemleri

i. Açılış Fişi

ii. Nakit Tahsilat

iii. Kredi Kartı İle Tahsilat

iv. Alacak Dekontu

v. Virman Fişi

vi. Kur Farkı Fişi

vii. Özel Fiş

d) Satıcı İşlemleri

i. Açılış Fişi

ii. Nakit Ödeme

iii. Kredi Kartı İle Ödeme

iv. Borç Dekontu

v. Kur Farkı Fişi

vi. Virman Fişi

vii. Özel Fiş

e) Müşteri - Satıcı İşlemleri

i. Açılış Fişi

ii. Nakit Tahsilat

iii. Nakit Ödeme

iv. Kredi Kartı İle Tahsilat

v. Kredi Kartı İle Ödeme

vi. Alacak Dekontu

vii. Borç Dekontu

viii. Kur Farkı Fişi

ix. Virman Fişi

x. Özel Fiş

f) Personel İşlemleri

i. Açılış Fişi

ii. Avans Çıkışı

iii. Avans Kapatma

iv. Özel Fiş

g) Kasa İşlemleri

i. Açılış Fişi

ii. Cari Hesap İşlem Fişi

iii. Borç Çeki Ödemesi

iv. Borç Senedi Ödemesi

v. Alacak Senedi Tahsilat

vi. Alacak Çeki Tahsilat

vii. Banka İşlem Fişi

viii. Muhasebe İşlemleri

ix. Personel İşlemleri

x. Virman Fişi

xi. Özel Fiş

h) Banka İşlemleri

i. Açılış Fişi

ii. İşlem Fişi

iii. Gelen Havale

iv. Gönderilen Havale

v. Virman Fişi

vi. Kur Farkı Fişi

vii. Özel Fiş

i) Çek – Senet İşlemleri

i. Alacak Çekleri – Portföye Giriş

ii. Alacak Çekleri – Ciro

iii. Alacak Çekleri – Bankaya Çıkış

iv. Alacak Çekleri – İşlem Bordrosu

v. Alacak Senetleri – Portföye Giriş

vi. Alacak Senetleri – Ciro

vii. Alacak Senetleri – Bankaya Çıkış

viii. Alacak Senetleri – İşlem Bordrosu

ix. Borç Çekleri – Ödeme

x. Borç Çekleri – İşlem Bordrosu

xi. Borç Senetleri – Ödeme

xii. Borç Senetleri – İşlem Bordrosu

j) Ödeme Planı

i. Ödeme Planı Girişi

3.)Finans Yönetim Sistemi: Firmaların stokları dışındaki varlıklarının tanımlandığı ve bunlar arasındaki ilişkilerin kaydedildiği, izlendiği ve raporlamaların yapıldığı uygulamadır. Finans Yönetim Sisteminde müşteri, satıcı, müşteri-satıcı, banka, kasa ve diğer kartların tanımlanması, cari hesap işlemleri (nakit, havale, virman v.s.), günlük kur değerlerinin girilmesi ve diğer uygulamalarla entegrasyonu, kur güncelleştirme ve kur farkı işlemlerinin takibi gibi özellikler mevcuttur. Ayrıca finans yönetimi içinde ödeme-tahsilat planları da takip edilebilmektedir. Böylece ileriye dönük finans raporları hazırlamak mümkün olup, Gerçekleşen ödemeler ve tahsilatlar ise anında ana kayıtlara işlenmektedir.

 

SatınAlma Yönetim Sistemi

A. Satın alma Yönetim Sistemi

a) Satın alma Kartları

i. Alış Masraf Kartları

ii. Alış İndirim Kartları

iii. Alış Promosyon Kartları

iv. Alınan Hizmet Kartları

v. Stok Alış Fiyatları

vi. Hizmet Alış Fiyatları

 

b) Satın alma İşlemleri

i. Alım Siparişleri

ii. Alım Faturaları

iii. Alım İrsaliyeleri

iv. İade Faturaları

v. Vade Farkı Faturaları

4.)Satınalma Yönetim Sistemi:  Firmaların Satınalma ile ilgili işlemlerinin takip edildiği ve raporlamaların yapıldığı uygulamadır. Satınalma yönetiminde malların temini için verilen siparişlerin (firmanın bünyesine uygun olarak) takibi, mal ve hizmet alım işlemleri, alımlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon tanımları, mal ve hizmet alımlarında geçerli olacak fiyat tanımları ve alış koşulları (kural) tanımlamaları, alım irsaliyelerinin, alım faturalarının girilmesi, siparişten faturalama, irsaliyeden faturalama gibi işlemlerin otomatik yapılabilmesi gibi özellikler mevcuttur. Satınalma yönetimi stok yönetimi ile entegre çalışır ve yapılan işlemlerin tamamı stok yönetiminde ilgili bölümleri güncelleştirir. (Stok miktarları, tutarları, rezervasyon miktarları gibi)

SatınAlma Yönetim Sistemi

A. Satın alma Yönetim Sistemi

a) Satın alma Kartları

i. Alış Masraf Kartları

ii. Alış İndirim Kartları

iii. Alış Promosyon Kartları

iv. Alınan Hizmet Kartları

v. Stok Alış Fiyatları

vi. Hizmet Alış Fiyatları

 

b) Satın alma İşlemleri

i. Alım Siparişleri

ii. Alım Faturaları

iii. Alım İrsaliyeleri

iv. İade Faturaları

v. Vade Farkı Faturaları

4.)Satınalma Yönetim Sistemi:  Firmaların Satınalma ile ilgili işlemlerinin takip edildiği ve raporlamaların yapıldığı uygulamadır. Satınalma yönetiminde malların temini için verilen siparişlerin (firmanın bünyesine uygun olarak) takibi, mal ve hizmet alım işlemleri, alımlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon tanımları, mal ve hizmet alımlarında geçerli olacak fiyat tanımları ve alış koşulları (kural) tanımlamaları, alım irsaliyelerinin, alım faturalarının girilmesi, siparişten faturalama, irsaliyeden faturalama gibi işlemlerin otomatik yapılabilmesi gibi özellikler mevcuttur. Satınalma yönetimi stok yönetimi ile entegre çalışır ve yapılan işlemlerin tamamı stok yönetiminde ilgili bölümleri güncelleştirir. (Stok miktarları, tutarları, rezervasyon miktarları gibi)

Satıs Dagıtım Yönetim Sistemi

A. Satış ve Dağıtım Yönetim Sistemi

a) Satış ve Dağıtım Kartları

i. Satış Masraf Kartları

ii. Satış İndirim Kartları

iii. Satış Promosyon Kartları

iv. Satış Elemanları

v. Satıcı Pozisyon Kodları

vi. Verilen Hizmet Kartları

vii. Stok Satış Fiyatları

viii. Hizmet Satış Fiyatları

b) Satış ve Dağıtım İşlemleri

i. Satış Siparişleri

ii. Satış Faturaları

iii. İhracat Faturası

iv. İhracat Faturası (İngilizce-Commercial Invoice)

v. Standart Çeki Listesi (Türkçe-İngilizce)

vi. Detaylı Çeki Listesi (Türkçe-İngilizce)

vii. İhracat Yükleme Talimatı (Türkçe-İngilizce)

viii. Satış İrsaliyeleri

ix. İade Faturalar

x. Vade Farkı Faturaları

 

5.)Satış ve Dağıtım Yönetim Sistemi: Firmaların Satış ve Dağıtım ile ilgili işlemlerinin takip edildiği ve raporlamaların yapıldığı uygulamadır. Satış ve Dağıtım Yönetiminde müşteriler tarafından verilen siparişlerin (firmanın bünyesine uygun olarak) takibi, mal ve hizmet satış işlemleri, satışlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon tanımları, mal ve hizmet satışlarında geçerli olacak fiyat tanımları ve satış koşulları (kural) tanımlamaları, satış irsaliyelerinin, satış faturalarının girilmesi, siparişten faturalama, irsaliyeden faturalama gibi işlemlerin otomatik yapılabilmesi gibi özellikler mevcutur. Satış ve Dağıtım Yönetimi stok yönetimi ile entegre çalışır ve yapılan işlemlerin tamamı stok yönetiminde ilgili bölümleri güncelleştirir. (Stok miktarları, tutarları, rezervasyon miktarları gibi)

Üretim Planlama Yönetim Sistemi
Dıs Ticaret Yönetim Sistemi
Servis Yönetim Sistemi
Personel Yönetim Sistemi
Depo  Yönetim Sistemi
CRM Yönetim Sistemi
Proje  Yönetim Sistemi
MRP 2 Yönetim Sistemi

       SİTE HARİTASI

 

       AnaSayfa

 

       Hakkımızda

 

       Hizmetlerimiz

 

       Bayimiz Olurmusunuz

 

       Online Satış

 

       Bize Ulaşın

 

       ÜRÜNLERİMİZ

 

       CSI Pro & Firewall

 

       Köstebek Home

 

       SoftActivity Monitor

 

       SoftActivity Keylogger

 

       TS Monitor

 

       Aysberg ERP

 

       Pts Pro

 

       Pts Light

 

       Web Dizayn

 

       WEB SİTELERİMİZ

 

       www.prestijbilgisayar.com

 

       www.programuzmani.com

 

       www.kostebek.biz

 

       www.softactivitytr.com

 

       www.uzakyardimprogrami.com

 

       www.arsiviniz.net